TKDK ve Kırsal Kalkınma Hibelerinde

2006 yılından beri çözüm odaklı hizmet

“Primus inter pares”

TKDK

TKDK – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağladığı yardım fonlarını, Türkiye’de önceden tanımlanmış sektörlerde yatırım yapmak isteyen özel ve tüzel kişilere belirlenmiş kriterler doğrultusunda hibe desteği vermektedir.

Detaylı Bilgi

KKYDP

KKYDP – Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılından bu yana tarımsal ürünlerin ilk olarak işlendiği tesislerin, kurulması, tamamlanması ve kapasite artırımı konularında hibe desteği veren bir programdır.

Detaylı Bilgi

Güneş Enerjisi

Alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretimi TKDK ve KKYDP tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda, rüzgar türbinleri, güneş tarlaları ve sanayi tesislerinin çatılarına güneş panelleri koyulmasına hibe desteği almak mümkündür.

Detaylı Bilgi